Westerkaap

Beheer en contactgegevens

Huurders Ymere

reparatieverzoeken en meldingen van huurders  
telefoonnummer 088-000 89 00 ( lokaal tarief)

 • Glasbreuk in uw woning: Devri telefoonnummer: 020- 688 14 90
 • Glasbreuk gevelglas en algemene ruimtes: Glasherstellijn: 08000-205090 o.v.v. polisnummer B0100081300201 Westerkaap1
 • Intercom toegangsdeuren:  Totaal Veilig: 0229-844 142
 • Liften: Storingsnummer Möhringer Liften: 023-53 44 355, 24 uur, 7 dagen per week
  Het liftnummer van Toren A ( Coffijboomstraat 1-67 ) is: 35 18 29  ( originele liftnummer was: 20 45 10 26)
  Het liftnummer van Toren B ( Westerdoksdijk 575-595) is:  35 19 65  ( originele liftnummer was: 20 45 10 27)
 • Parkeerpas defect of verloren: meld dit aan bestuur@westerkaap1.nl  onder vermelding van naam, adres, parkeerplaatsnummer en kaartnummer. De kosten voor een nieuwe parkeerpas bedragen € 50,-
 • Sleutel tag verloren: meld dit aan de huismeester, 06- 21 85 19 23. Geef de kleur en het tag nummer aan hem door. De oude tag wordt dan geblokkeerd en er wordt een nieuwe tag aangemaakt. De kosten hiervoor bedragen € 10,-
 • Extra Sleutel tag bestellen: stuur een mail naar bestuur@westerkaap1.nl. Zet in de mail uw naam, adres en het tagnummer waar het omgaat. De kosten bedragen € 10, per tag
 • Sleutel toegangsdeur woning vervangen of een extra sleutel bestellen: neem hiervoor contact op met Ymere, 088-000 89 00
 • Algemene Storing Centrale Verwarming ( dus wanneer er een probleem in het ketelhuis is) Tijdens kantooruren: Stedeplan 020-33 77 909. Buiten kantooruren belt u het storingsnummer van Heringa & Wuthrich: 023- 518 15 15. U dient wel aan te geven dat het om de VvE Westerkaap1 gaat.
 • U dient wel aan te geven dat het om de VvE Westerkaap gaat.Verstopte afvoer: AORC (Amsterdamse Ontstoppings en Reinigings Centrale)  020- 63 11 331
 • Warmtepompboiler: Feenstra storingsdienst: 0900-8455 en Comfort Partners: 033-467 15 11
 • Water: 0900-899 86 11

Huurders Amvest/O.C.P.

Reparatieverzoeken en meldingen van huurders
Voor alle reparatieverzoeken en meldingen kunt u terecht bij:
MVGM Woningmanagement

088 – 43 24 0000
kkc.wonen@mvgm.nl

Vermeld dat het gaat om Westerkaap 1.

 • Liften: Storingsnummer Möhringer Liften  023-5344355, 24 uur, 7 dagen per week
  Het liftnummer van Toren H ( Westerdoksdijk 477-525) is: 35 22 95 15 ( het originele liftnummer was :20 45 10 31)
  Het liftnummer van Toren E ( Westerdok 758-778) is:  35 22 95 20 ( het originele liftnummer was: 20 45 10 28)
 • Het liftnummer van Toren I ( Westerdoksdijk 427-471) is:  35 22 95 16 ( het originele liftnummer was: 20 45 10 34)
 • Het liftnummer van Toren F (Westerdok 722-728) is: 35 22 95 19 ( het originele liftnummer was: 20 45 10 30)
 • Intercom toegangsdeuren:  Totaal Veilig: 0229-844 142
 • Sleutel tag verloren: meld dit aan de huismeester 06-21 85 19 23 en aan het bestuur van Westerkaap1. Geef de kleur en het tag nummer aan hem door. De oude tag wordt dan geblokkeerd en er wordt een nieuwe tag aangemaakt. De kosten hiervoor bedragen € 15,-
 • Parkeerpas defect of verloren: meld dit aan bestuur@westerkaap1.nl  onder vermelding van naam, adres, parkeerplaatsnummer en kaartnummer. De kosten voor een nieuwe parkeerpas bedragen € 50,-
 • Extra Sleutel tag bestellen: stuur een mail naar bestuur@westerkaap1.nl. Zet in de mail uw naam, adres en het tagnummer waar het omgaat. De kosten bedragen € 15, per tag
 • Verstopte afvoer: AORC (Amsterdamse Ontstoppings en Reinigings Centrale)  020- 63 11 331 (kosten zijn voor de VvE)
 • Sleutel toegangsdeur woning vervangen of een extra sleutel bestellen: stuur een mail naar mj.aarts@stedeplan.nl. De kosten bedragen € 25, per sleutel
 • Algemene Storing Centrale Verwarming ( dus wanneer er een probleem in het ketelhuis is) Tijdens kantooruren: Stedeplan 020-33 77 909. Buiten kantooruren belt u het storingsnummer van Heringa & Wuthrich: 023 518 15 15. U dient wel aan te geven dat het om de VvE Westerkaap gaat.

Eigenaren Stedeplan VvE Beheer

 • Klachten en reparatieverzoeken m.b.t. gemeenschappelijke ruimten kunt u melden op het telefoonnummer van Stedeplan 020-33 77 909 en/of op het email adres van Maarten Jan Aarts, mj.aarts@stedeplan.nl . Calamiteiten buiten kantooruren kunt u 365 dagen per jaar melden op het telefoonnummer 020-3031800. Vermeld daarbij dat het gaat om de VvE Westerkaap 1 en dat onze VvE in beheer is bij Stedeplan. Het calamiteiten nummer uitsluitend bellen bij spoedeisende reparaties en wanneer deze niet tot de eerstvolgende werkdag ( ma. t/m vr. ) kunnen wachten.
 •  Voor vragen over administratieve zaken kunt u een mail sturen naar: mj.aarts@stedeplan.nl.  Vermeld dat het gaat om Westerkaap 1.
 • Reparatieverzoeken die uw eigen woning betreffen (en onder garantie vallen) kunt u melden bij: nazorg@ymere.nl
 • Glasschade:(AON) Glasherstellijn 08000-205090 – referentienummer 1064-0874  (Alle gevelglas en glas in de algemene ruimten)
 • Intercom toegangsdeuren:  Totaal Veilig: 0229-844 142
 • Liften: Storingsnummer Möhringer Liften  023-5344355, 24 uur, 7 dagen per week
  Het liftnummer van Toren C (Westerdoksdijk 529-573) is: 35 22 95 14 ( het originele liftnummer was: 20 45 10 29)
  Het liftnummer van Toren H  (Westerdoksdijk 477-525) is: 35 22 95 15  ( het originele liftnummer was: 20 45 10 31)
  Het liftnummer van Toren I  (Westerdoksdijk 427-471) is: 22 95  35 16 ( het originele liftnummer was: 20 45 10 34)
  Het liftnummer van Toren K  (Westerdok 642-686) is: 35 22 95 17 ( het originele liftnummer was: 20 45 10 33)
  Het liftnummer van Toren M ( Westerdok 612-632) is:  35 22 95 18 ( het originele liftnummer was: 20 45 10 32)
  Het liftnummer van Toren E  (Westerdok 758-778) is: 35 22 95 20 ( het originele liftnummer was: 20 45 10 28)
 • Het liftnummer van Toren F (Westerrdok 722-728) is:  35 22 95 19 ( het originele liftnummer was: 20 45 10 30)
 • Naam wijziging in bellentableau: stuur een mail aan bestuur@westerkaap1.nl en vermeld daarin adres, de bestaande naam en de nieuw te vermelden naam. De kosten hiervoor bedragen € 25,-
 • Parkeerpas defect of verloren: meld dit aan: bestuur@westerkaap1.nl  onder vermelding van naam, adres, parkeerplaatsnummer en kaartnummer. De kosten voor een nieuwe parkeerpas bedragen € 50,-
 • Sleutel tag verloren: meld dit aan de huismeester, 06-21 85 19 23. Geef de kleur en het tag nummer aan hem door. De oude tag wordt dan geblokkeerd en er wordt een nieuwe tag aangemaakt. De kosten hiervoor bedragen € 10,-
 • Extra Sleutel tag bestellen: stuur een mail naar bestuur@westerkaap1.nl. Zet in de mail uw naam, adres en het tagnummer waar het omgaat. De kosten bedragen € 10, per tag
 • Sleutel toegangsdeur woning vervangen of een extra sleutel bestellen: stuur een mail naar mj.aarts@stedeplan.nl De kosten bedragen € 25, per sleutel
 • Stookkosten VWV Energy Services B.V. : Hier kunt u terecht met vragen welke betrekking hebben op de hoogte en de berekening van de afrekening stookkosten, service@vwvgroup.nl   0182-640775 . Voor de financiële afwikkeling kunt u hier NIET terecht en dient u zicht tot beheerder Stedeplan te wenden.
 • Algemene Storing Centrale Verwarming ( dus wanneer er een probleem in het ketelhuis is) Tijdens kantooruren: Stedeplan 020-33 77 909. Buiten kantooruren belt u het storingsnummer van Heringa & Wuthrich: 023 518 15 15. U dient wel aan te geven dat het om de VvE Westerkaap gaat.
 • Warmtepompboiler: 4 elements 0180-62 55 15 of 06-51 68 25 10  (Reparaties op kosten van de  eigenaar, dus niet voor de VvE.)
 • Verstopte afvoer: AORC (Amsterdamse Ontstoppings en Reinigings Centrale) 020: 63 11 331 ( kosten zijn voor de VvE)
 • Verzekeringen afgesloten door de VvE zie:   Pakket_polis_Westerkaap_I Heeft u  schade in uw woning waarvan u denkt dat deze schade door de verzekering gedekt wordt, neem dan contact op met Maarten Jan Aarts van Stedeplan, 020-33 77 909.  Hij neemt dan contact op met AON. Maak zelf wel alvast duidelijke foto’s van de schade.

Algemeen:

 • Afval: grofvuil en volle containers kunt u melden op 020-55 19 555 ( van 07.00-18.00)
 • Haven Amsterdam ( klachtenlijn): 020-523 46 66 ( van 09.00-17.00)
 • Horeca overlast: 020-42 14 567 ( 24 uur bereikbaar)
 • Overlast te water: 020-62 50 099 ( 24 uur bereikbaar)