Westerkaap

Contactgegevens

Huismeester

Beheer en contact gegevens:

Leefbaarheid

Onderhoud en schoonmaak algemene ruimtes
Onderhoud in woning voor individuele eigenaren

Eigenaren Stedeplan VvE Beheer

Alle nummers eigenaren

Klachten en reparatieverzoekenm.b.t. gemeenschappelijke ruimten kunt u melden op het telefoonnummer van Stedeplan:020-30 31 808en/of op het email adres van Bas Breed, 
b.breed@stedeplan.nl
Het calamiteiten nummer uitsluitend bellen bij spoedeisende reparaties , die niet tot
de eerstvolgende werkdag ( ma t/m za) kunnen wachten.
Calamiteiten buiten kantooruren kunt u 365 dagen per jaar melden op het telefoonnummer020-3031800Vermeld daarbij dat het gaat om de VvE Westerkaap 1 en dat onze VvE in beheer is bij Stedeplan
Administratieve zakenVoor vragen over administratieve zaken kunt u een mail sturen naar:b.breed@stedeplan.nlVermeld dat het gaat om Westerkaap 1.
GlasschadeAlle gevelglas en glas in de algemene ruimten(AON) Glasherstellijn0800-0205090
IntercomIntercom toegangsdeurenMelden bij de huismeester06 33 66 24 09
Naam wijziging in bellentableauNaam wijziging in bellentableau: stuur een mail aan info@stedeplan.nlvermeld daarin adres, de bestaande naam en de nieuw te vermelden naam. De kosten hiervoor bedragen € 25,-
Parkeerpas defect of verlorenmeld dit aan: bestuur@westerkaap1.nl o.v.v. uw naam, adres, telefoonnummer, parkeerplaatsnummer en kaartnummer. De kosten voor een nieuwe parkeerpas bedragen € 50,-
Sleutels, Sleutel tagSleutel tag verloren of defect: meld dit aan: bestuur@westerkaap1.nlZet in de mail uw naam, adres en telefoonnummer. Geef de kleur van de tag door. De oude tag wordt dan geblokkeerd en er wordt een nieuwe tag aangemaakt. De kosten hiervoor bedragen € 15,-
Extra Sleutel tag bestellen: stuur een mail aan: bestuur@westerkaap1.nlZet in de mail uw naam, adres en telefoonnummer. De kosten bedragen € 15, per tag
Sleutel toegangsdeur woning vervangen of een extra sleutel bestellen: stuur een mail naar b.breed@stedeplan.nlDe kosten bedragen € 25, per sleutel
StookkostenVWV Energy Services B.V. : Hier kunt u terecht met vragen welke betrekking hebben op de hoogte en de berekening van de afrekening stookkostenservice@vwvgroup.nl  .nl  0182-640775 Voor de financiële afwikkeling kunt u hier NIET terecht en dient u zicht tot beheerder Stedeplan te wenden.
WarmtepompboilerFeenstra0900-8455 of Reparaties op kosten van de  eigenaar, dus niet voor de VvE.) 
Aanmelden hier 
Loodgietersbedrijf Delta Installaties BV020- 49 72 164
Verstopte afvoerAORC (Amsterdamse Ontstoppings en Reinigings Centrale) 020: 63 11 331 ( kosten zijn voor de VvE)
Verzekeringenafgesloten door de VvE zie:   Pakket_polis_Westerkaap_I Heeft u  schade in uw woning waarvan u denkt dat deze schade door de verzekering gedekt wordtneem dan contact op met Bas Breed Stedeplan, 020-30 31 808Hij neemt dan contact op met AON. Maak zelf wel alvast duidelijke foto’s van de schade.
Algemene Storing Centrale Verwarming(dus wanneer er een probleem in het ketelhuis is) Tijdens kantooruren: Stedeplan 020-33 77 909Buiten kantooruren belt u het storingsnummer van Heringa & Wuhtrich 023-518 15 15

Liften

Liften: Storingsnummer MO2 Liften0800-860086024 uur, 7 dagen per week
Het liftnummer van Toren C (Westerdoksdijk 529-573) is: 13230 
Het liftnummer van Toren H  (Westerdoksdijk 477-525) is13229
Het liftnummer van Toren I  (Westerdoksdijk 427-471) is: 13228
Het liftnummer van Toren K  (Westerdok 642-686) is13233
Het liftnummer van Toren M ( Westerdok 612-632) is13232
Het liftnummer van Toren E  (Westerdok 758-778) is:13235
Het liftnummer van Toren F (Westerdok 722-728) is13234

Huurders Amvest/O.C.P.

Reparatieverzoeken en meldingen van huurders
Voor alle reparatieverzoeken en meldingen kunt u terecht bij:
MVGM Woningmanagement

088 – 43 24 0000
kkc.wonen@mvgm.nl

Vermeld dat het gaat om Westerkaap 1.

Alle nummers huurders Amvest/O.C.P.

Intercomtoegangsdeuren: melden bij de huismeester06 -33 66 24 09
Sleutels, Sleutel tag

Sleutel tag verloren of defect: meld dit aan: bestuur@westerkaap1.nlZet in de mail uw naam, adres en telefoonnummer. Geef de kleur van de tag door. De oude tag wordt dan geblokkeerd en er wordt een nieuwe tag aangemaakt. De kosten hiervoor bedragen € 15,-
Extra Sleutel tag bestellen: stuur een mail aan: bestuur@westerkaap1.nl Zet in de mail uw naam, adres en telefoonnummer. De kosten bedragen € 15, per tag
Sleutel toegangsdeur woning vervangen of een extra sleutel bestellen: stuur een mail naar b.breed@stedeplan.nl De kosten bedragen € 25, per sleutel
Parkeerpasdefect of verloren:meld dit aan: bestuur@westerkaap1.nlo.v.v. uw naam, adres, telefoonnummer, parkeerplaatsnummer en kaartnummer. De kosten voor een nieuwe parkeerpas bedragen € 50,-
Algemene Storing Centrale Verwarming
( dus wanneer er een probleem in het ketelhuis is) Tijdens kantooruren: Stedeplan 020-33 77 909Buiten kantooruren belt u het storingsnummer van Heringa & Wuhtrich 023-518 15 15
Verstopte afvoerAORC 020-6311331Kosten zijn voor de VvE

Liften

Storingsnummer MO2 Liften0800-8600860, 24 uur, 7 dagen per week
Het liftnummer van Toren H ( Westerdoksdijk 477-525) is: 13229
Het liftnummer van Toren E ( Westerdok 758-778) is:  13235
Het liftnummer van Toren I ( Westerdoksdijk 427-471) is:13228
Het liftnummer van Toren F (Westerdok 722-728) is: 13234

Huurders Ymere

reparatieverzoeken en meldingen van huurders  
telefoonnummer 088-000 89 00 ( lokaal tarief)

Alle nummers Ymere

Glasbreukin uw woningDevri 020- 688 14 90
gevelglas en algemene ruimtesGlasherstellijn
0800-0205090

o.v.v. polisnummer B0100081300201 Westerkaap1
Intercommelden bij de huismeester06 -33 66 24 09
Sleutels, Sleutel tagSleutel tag verloren of defect: meld dit aan: bestuur@westerkaap1.nl Zet in de mail uw naam, adres en telefoonnummer. Geef de kleur van de tag door. De oude tag wordt dan geblokkeerd en er wordt een nieuwe tag aangemaakt. De kosten hiervoor bedragen € 15,-
Extra Sleutel tag bestellen: stuur een mail aan: bestuur@westerkaap1.nlZet in de mail uw naam, adres en telefoonnummer. De kosten bedragen € 15, per tag
Sleutel toegangsdeur woning vervangen of een extra sleutel bestellen: Neem hiervoor contact op met Ymere
088-0008900
De kosten bedragen € 25, per sleutel
Parkeerpas defect of verloren:meld dit aan: bestuur@westerkaap1.nl o.v.v. uw naam, adres, telefoonnummer, parkeerplaatsnummer en kaartnummer. De kosten voor een nieuwe parkeerpas bedragen € 50,-
Verstopte afvoerAORC (Amsterdamse Ontstoppings en Reinigings Centrale) 020: 63 11 331 ( kosten zijn voor de VvE)
WarmtepompboilerFeenstra storingsdienst: 0900-8455 en Comfort Partners: 033-467 15 11
Water0900-899 86 11
Algemene Storing Centrale Verwarming( dus wanneer er een probleem in het ketelhuis is)Tijdens kantooruren: 020-33 77 909Buiten kantooruren belt u het storingsnummer van Heringa & Wuhtrich 023-518 15 15

Liften

Storingsnummer MO2 Liften0800-860086024 uur, 7 dagen per week
Liftnummer van Toren A ( Coffijboomstraat 1-67 )13236
Liftnummer van Toren B ( Westerdoksdijk 575-595)13231 

Algemeen:

Algemeen

Afval:grofvuil en volle containers kunt u melden op 020-55 19 555 van 07.00-18.00
Wijkagent: Petra Goldsteinpetra.goldstein@politie.nl
Haven Amsterdam ( klachtenlijn):020-523 46 66 van 09.00-17.00
Horeca overlast: 020-42 14 567 24 uur bereikbaar
Overlast te water: 020-62 50 099 24 uur bereikbaar

Huismeester

Hans van Es is onze  huismeester. U kunt hem bereiken op 06 -33 66 24 09 of via email: huismeesterwesterkaap@gmail.com

De huismeester is elke werkdag aanwezig van 08.30-13.30 uur. Zijn werkplek is het kantoor in de Coffijboomstraat 73.

Spreekuur:  elke maandag en donderdag van 08.30-09.00 uur.

Mocht u de huismeester nodig hebben, probeert u hem dan zoveel mogelijk te bereiken tijdens zijn werkuren. Hij is belast met het dagelijks beheer en toezicht op het gebruik van de gebouwen en de gemeenschappelijke ruimten.

Dat betekent in de praktijk o.a. het volgende:

  • Houdt toezicht op de wijze van bewoning en het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten. Spreekt indien nodig bewoners aan op ongewenst woongedrag.
  • Houdt toezicht op het schoonmaak- en tuinonderhoud, de glasbewassing, signaleert schoonmaakbehoeften en voert incidenteel zelf kleine schoonmaakwerkzaamheden uit.
  • Houdt toezicht op het aanbieden en afvoeren van huisvuil en neemt indien nodig contact op met de stadsreiningsdienst.
  • Signaleert technische gebreken,neemt contact op met het betreffende onderhouds- of installatiebedrijf en stelt de VvE beheerder hiervan op de hoogte.
  • Ontvangt aannemers, leveranciers, maakt hen wegwijs en ziet toe op hun werkzaamheden en urenregistratie.
  • Verricht preventieve werkzaamheden en voert eenvoudige technische reparaties uit in de algemene ruimten zoals het vervangen van lampen, het gangbaar houden van het hang- en sluitwerk, afstellen van drangers etc.
  • Beheert de sleutels van de algemene ruimten.
  • Onderhoudt contact met de beheerder van de stallingsgarage en beheert het camerasysteem.
  • Neemt actie bij calamiteiten, zelfstandig danwel in overleg met de eigenaar(s) en/of instanties.

 • Geeft informatie, verwijst, beantwoordt vragen van bewoners en registreert klachten. Neemt indien nodig, hierover contact op met het bestuur van de VvE.

De Cours

In het verleden hebben wij met elkaar afspraken gemaakt m.b.t. het gebruik van de Cours.

Ter herinnering voor een ieder zetten wij deze afspraken nog eens op een rijtje. Van de cours wordt volop genoten, ondermeer als ontmoetingsplek en als plaats waar de kinderen veilig kunnen spelen. In de rondom de cours gelegen woningen wordt echter ook gewoond en gewerkt. Daarom is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden:

De cours zijn erg gehorig, geluid galmt alle kanten op. Voorkom daarom schreeuwen en ander lawaai.
Geeft u een feestje, houdt uw ramen gesloten.
De kiezelsteentjes op de grijze stenen cour zijn niet om mee te spelen/te gooien. Er zijn al enkele ruiten beschadigd en de afvoergoten raken op den duur verstopt.
Voetballen is niet toegestaan op de cours.
Vergeet niet de rommel op te ruimen en speelgoed ( ook kinderfietsjes e.d.) na het spelen naar binnen te halen.
Laat de beplanting s.v.p. met rust. De plantenbakken zijn geen speelplek, de bamboe geen speelgoed.
Het is niet de bedoeling dat de entrees van de cours gebruikt worden als (bak) fietsenstalling. Maak zoveel mogelijk gebruik van de stallingen in de parkeergarage of de rekken op straat.
In de cours mogen geen fietsen worden geplaatst.
Maak uw kinderen en indien nodig bezoekers op bovenstaande punten attent.

De parkeergarage

Vanzelfsprekend is het toegestaan te fietsen in de parkeergarage. Het is echter niet de bedoeling om tussen de geparkeerde auto’s door te fietsen.
Gebruikt u, ook op de fiets, de rijpaden die bestemd zijn voor de auto’s.
Er zijn enkele bewoners die schade aan hun geparkeerde auto hebben opgelopen, zo goed als zeker veroorzaakt door langsrijdende fietsers. Mocht u toch schade hebben veroorzaakt, bedenk dan dat het wel zo correct is een briefje met uw naam en telefoonnummer achter te laten op de auto. De schade kunt u in de meeste gevallen verhalen op uw WA verzekering.

U kunt uw fiets stallen in een van de fietsenstallingen, in de fietsenrekken die verspreid staan door de garage , of op uw eigen parkeerplaats, mits u daar anderen niet mee hindert. Fietsen die elders in de parkeergarage worden neergezet, worden nadat de huismeester, als waarschuwing, deze fietsen gestickerd heeft , na verloop van tijd door de huismeester verwijderd.

Het is niet toegestaan met uw fiets, brommer of scooter door de grote toegangshekken( de speedgate)  te rijden. Dit geeft storingen aan het systeem en het herstel brengt kosten met zich mee. De kleine toegangsdeur is bedoeld voor voetgangers, fietsen, brommers en scooters. Wij verzoeken u vriendelijk, maar wel dringend, deze regel na te leven.

Onderhoud en schoonmaak algemene ruimtes

De schoonmaak in ons complex wordt uitgevoerd door  VSD Verlaan, Schoonmakers Dienstverleners. Hun vaste medewerkers zijn zeer regelmatig  aanwezig op Westerkaap 1. De schoonmaakprogramma’s voor de verschillende torens, de binnentuinen, en de garage kunt u hier inzien.
Ook de glasbewassing van de woningen wordt vier maal per jaar uitgevoerd door Verlaan.
Dit met uitzondering van de woningen/ramen die niet bereikbaar zijn met een gevellift. Dit betreft toren H  (Westerdoksdijk 477 t/m 523)  Deze toren heeft geen gevellift.

Verlaan voert de glasbewassing uit in de maanden maart, juni, september en december.

werkprogramma westerkaap 1 toren A en B    ( Coffijboomstraat)
werkprogramma westerkaap 1 toren C,E,F,H,I,K,M
werkprogramma binnentuinen
werkprogramma garage

Onderhoud in woning voor individuele eigenaren

De ABC onderhouds wijzer helpt u bij de vraag welk onderhoud voor eigen rekening is en welk onderhoud ten laste van de VvE komt.
ABC-onderhoudswijzer voor individuele eigenaren VvE (definitieve versie)

Uitleg reinigen DUCO suskappen

Uitleg manual override danfoss klep (verwarming)