Westerkaap

Team Lift & Toegang

Telefoonnummer: 020-308 1333

WIE ZIJN WIJ?
Het Team Lift & Toegang bestaat uit vrijwilligers/bewoners en kan bij bepaalde storingen in actie komen om een storing te verhelpen.

HOE BEREIKT U ONS?
Wanneer u op 020-308 1333 een bericht inspreekt, wordt dit doorgezonden naar de vrijwilligers van het team. Dit team is oproepbaar wanneer zich één van de onderstaande storingen voordoet. Begin bij het inspreken van het bericht met uw naam en op welk telefoonnummer u te bereiken bent.

LIFTSTORING
1. Omdat wij niet alle storingen kunnen verhelpen, moet u in ieder geval contact opnemen met de centrale van
MO2 Liften via de alarmknop in de lift of door te bellen naar 0800-8600860
2. Daarnaast kunt u contact opnemen met het Team Lift & Toegang. Zij zijn getraind om de lift bij bepaalde
storingen te kunnen openen en/of te herstarten. Als u bereik heeft met uw telefoon belt u rechtstreeks. Bij
geen bereik kunt u vragen of de medewerker van MO2 Liften contact opneemt met het team, op het nummer
020-308 13333.
Wanneer u de voicemail inspreekt, vermeld dan in elk geval:

  • Uw naam;
  • indien er mobiel bereik is ook het telefoonnummer waarop u gebeld kan worden;
  •  in welke lift u zich bevindt. Het nummer van de lift staat in de lift. Dit kunt u ook doen door de straatnaam(Westerdok of Westerdoksdijk) en huisnummer te vermelden;
  • indien dit bekend is, op welke etage de lift vaststaat;
  • hoeveel personen er eventueel bevrijd dienen te worden.

3. Wanneer er een vrijwilliger in het complex aanwezig is zal hij of zij contact maken met de mensen die vast
zitten of die de melding hebben gedaan en vervolgens proberen de liftstoring te verhelpen.

ELEKTRISCHE TOEGANGSDEUREN
Wanneer er iets is met de elektrische deuren naar de cours laat dan weten wat er aan de hand is en op welke
deur het betrekking heeft. Wederom kan de straatnaam (Westerdok of Westerdoksdijk) met het huisnummer
verduidelijken.

SPEEDGATE PARKEERGARAGE
Neem contact op met het team wanneer u een storing waarneemt en beschrijf wat er aan de hand is.

ANDERE STORINGEN?
Voor andere storingen kijkt u op de website van de VvE: www.westerkaap1.nl op de service pagina