Westerkaap

Huismeester

Hans van Es is onze huismeester. U kunt hem bereiken op 06 -33 66 24 09 of via email: huismeesterwesterkaap@gmail.com

De huismeester is elke werkdag aanwezig van 08.30-13.30 uur. Zijn werkplek is het kantoor in de Coffijboomstraat 73.

Spreekuur:  elke maandag en donderdag van 08.30-09.00 uur.

Mocht u de huismeester nodig hebben, probeert u hem dan zoveel mogelijk te bereiken tijdens zijn werkuren. Hij is belast met het dagelijks beheer en toezicht op het gebruik van de gebouwen en de gemeenschappelijke ruimten.

Dat betekent in de praktijk o.a. het volgende:

  • Houdt toezicht op de wijze van bewoning en het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten. Spreekt indien nodig bewoners aan op ongewenst woongedrag.
  • Houdt toezicht op het schoonmaak- en tuinonderhoud, de glasbewassing, signaleert schoonmaakbehoeften en voert incidenteel zelf kleine schoonmaakwerkzaamheden uit.
  • Houdt toezicht op het aanbieden en afvoeren van huisvuil en neemt indien nodig contact op met de stadsreiningsdienst.
  • Signaleert technische gebreken,neemt contact op met het betreffende onderhouds- of installatiebedrijf en stelt de VvE beheerder hiervan op de hoogte.
  • Ontvangt aannemers, leveranciers, maakt hen wegwijs en ziet toe op hun werkzaamheden en urenregistratie.
  • Verricht preventieve werkzaamheden en voert eenvoudige technische reparaties uit in de algemene ruimten zoals het vervangen van lampen, het gangbaar houden van het hang- en sluitwerk, afstellen van drangers etc.
  • Beheert de sleutels van de algemene ruimten.
  • Onderhoudt contact met de beheerder van de stallingsgarage en beheert het camerasysteem.
  • Neemt actie bij calamiteiten, zelfstandig danwel in overleg met de eigenaar(s) en/of instanties.
  • Geeft informatie, verwijst, beantwoordt vragen van bewoners en registreert klachten. Neemt indien nodig, hierover contact op met het bestuur van de VvE.

De Cours

In het verleden hebben wij met elkaar afspraken gemaakt m.b.t. het gebruik van de Cours.

Ter herinnering voor een ieder zetten wij deze afspraken nog eens op een rijtje. Van de cours wordt volop genoten, ondermeer als ontmoetingsplek en als plaats waar de kinderen veilig kunnen spelen. In de rondom de cours gelegen woningen wordt echter ook gewoond en gewerkt. Daarom is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden:

De cours zijn erg gehorig, geluid galmt alle kanten op. Voorkom daarom schreeuwen en ander lawaai.
Geeft u een feestje in huis, houdt uw ramen gesloten.
De kiezelsteentjes op de grijze stenen cour zijn niet om mee te spelen/te gooien. Er zijn al enkele ruiten beschadigd en de afvoergoten raken op den duur verstopt.
Voetballen is niet toegestaan op de cours.
Vergeet niet de rommel op te ruimen en speelgoed ( ook kinderfietsjes e.d.) na het spelen naar binnen te halen.
Laat de beplanting s.v.p. met rust. De plantenbakken zijn geen speelplek, de bamboe geen speelgoed.
Het is niet de bedoeling dat de entrees van de cours gebruikt worden als (bak) fietsenstalling. Maak zoveel mogelijk gebruik van de stallingen in de parkeergarage of de rekken op straat.
In de cours mogen geen fietsen worden geplaatst.
Maak uw kinderen en indien nodig bezoekers op bovenstaande punten attent.

De parkeergarage

Vanzelfsprekend is het toegestaan te fietsen in de parkeergarage. Het is echter niet de bedoeling om tussen de geparkeerde auto’s door te fietsen.
Gebruikt u, ook op de fiets, de rijpaden die bestemd zijn voor de auto’s.
Er zijn enkele bewoners die schade aan hun geparkeerde auto hebben opgelopen, zo goed als zeker veroorzaakt door langsrijdende fietsers. Mocht u toch schade hebben veroorzaakt, bedenk dan dat het wel zo correct is een briefje met uw naam en telefoonnummer achter te laten op de auto. De schade kunt u in de meeste gevallen verhalen op uw WA verzekering.

U kunt uw fiets stallen in een van de fietsenstallingen, in de fietsenrekken die verspreid staan door de garage , of op uw eigen parkeerplaats, mits u daar anderen niet mee hindert. Fietsen die elders in de parkeergarage worden neergezet, worden nadat de huismeester, als waarschuwing, deze fietsen gestickerd heeft , na verloop van tijd door de huismeester verwijderd.

Het is niet toegestaan met uw fiets, brommer of scooter door de grote toegangshekken( de speedgate)  te rijden. Dit geeft storingen aan het systeem en het herstel brengt kosten met zich mee. De kleine toegangsdeur is bedoeld voor voetgangers, fietsen, brommers en scooters. Wij verzoeken u vriendelijk, maar wel dringend, deze regel na te leven.

Onderhoud en schoonmaak algemene ruimtes

De schoonmaak in ons complex wordt uitgevoerd door  VSD Verlaan, Schoonmakers Dienstverleners. Hun vaste medewerkers zijn zeer regelmatig  aanwezig op Westerkaap 1. De schoonmaakprogramma’s voor de verschillende torens, de binnentuinen, en de garage kunt u hier inzien.
Ook de glasbewassing van de woningen wordt vier maal per jaar uitgevoerd door Verlaan.
Dit met uitzondering van de woningen/ramen die niet bereikbaar zijn met een gevellift. Dit betreft o.a.toren H  (Westerdoksdijk 477 t/m 523)  Deze toren heeft geen gevellift.

Verlaan voert de glasbewassing uit in de maanden maart, juni, september en december.

werkprogramma westerkaap 1 toren A en B    ( Coffijboomstraat)
werkprogramma westerkaap 1 toren C,E,F,H,I,K,M
werkprogramma binnentuinen
werkprogramma garage

Onderhoud in woning voor individuele eigenaren

De ABC onderhouds wijzer helpt u bij de vraag welk onderhoud voor eigen rekening is en welk onderhoud ten laste van de VvE komt.
ABC-onderhoudswijzer voor individuele eigenaren VvE (definitieve versie)

Uitleg reinigen DUCO suskappen

Uitleg manual override danfoss klep