Westerkaap

Veel gestelde vragen

Veel gestelde Vragen

*Appartement verhuren toegestaan  ?
Het document met de bepalingen inzake verhuur van uw woning, vindt u op deze site onder Documenten,  en dan Regels Verhuur en Gebruikers verklaring

*Courdeuren werken niet
De (elektrische) cour toegangsdeuren werken niet goed. Bel het nummer van het Team Lift&Toegang, 020-308-1333. Spreek uw bericht duidelijk in en geef aan om welke deur het gaat.

*Intercom werkt niet goed
De intercom in uw woning of de display buiten werkt niet, of niet goed. Meld dit bij de huismeester, 06-33 66 24 09

*Laadpunt voor elektrische auto’s in de parkeergarage
Onder Documenten op deze site, vindt u het Reglement Laadpalen in garage Westerkaap1.

*Liftstoring melden
Bel het nummer van het Team Lift&Toegang, 020-308 1333. Spreek uw bericht en telefoonnummer in. Als u niet binnen een redelijke tijd wordt teruggebeld en in geval van spoed: bel dan met de storingsdienst van MO2 Liften, 0800-8600860

*Parkeerpas defect of verloren
Indien de parkeerpas bij herhaling niet meer werkt ligt dit zo goed als zeker aan de batterij die in de pas zit. ( levensduur 5-6 jaar) of als u de parkeerpas bent verloren, in beide gevallen dit z.s.m. melden door een email te sturen aan bestuur@westerkaap1.nl o.v.v. uw naam, adres, telefoonnummer, parkeerplaatsnummer en kaartnummer. Een nieuwe pas kost € 50,-
N.B. Uitsluitend eigenaren kunnen een nieuwe pas aanvragen. Huurders van een parkeerplaats dienen dit dus via de eigenaar te regelen.

*Sleuteltag defect of verloren
Bij verlies dit z.s.m. melden aan bestuur@westerkaap1.nl o.v.v. uw naam, adres en kleur van de tag die verloren is. Dan wordt de tag geblokkeerd. Is uw tag defect geraakt of heeft u een extra tag nodig, stuur ook dan een mail naar het bestuur met uw verzoek.

*Verkoop van uw woning/ Verhuizing
Wanneer u uw woning verkoopt heeft de betreffende notaris gegevens nodig omtrent de servicekosten, eventuele betalingsachterstanden, de omvang van het reservefonds etc. etc. Hiervoor kan de notaris een mail sturen naar onze Beheerder, Stedeplan, b.breed@stedeplan.nl 

Gaat u verhuizen, vergeet dan niet de stand op te nemen van de elektriciteitsmeter en de watermeter en geef deze standen door aan uw leverancier.
Noteer ook de stand van de warmtemeter, deze zit in de bergkast in uw appartement, in de zwarte piepschuim box. Geef deze stand door aan b.breed@stedeplan.nl 

Geef aan de huismeester de datum van uw verhuizing door. Hij zorgt er dan voor dat de courdeuren permanent open staan, op die dag. En ook dat ze weer afgesloten worden.

*Warmtepompboiler
Indien de warmtepompboiler lekt ( het gaat hier om de aansluiting van de boiler op de waterleidingen, aanvoer en afvoer, zit aan de achterzijde) contact opnemen met een loodgieters bedrijf, bijv. Delta installatie b.v. 020-49 72 164
Voor storingen aan de warmteboiler zelf neemt u contact op met Feenstra, 0900-8455. In beide gevallen zijn de kosten voor rekening van de eigenaar.

*Zonneschermen of screens laten plaatsen?
Dat is toegestaan, er gelden echter wel bepaalde voorwaarden t.a.v. kleur en uitvoering. Stuur een mail naar bestuur@westerkaap1.nl en u ontvangt de specificaties.