Westerkaap

Leefbaarheid

De Cours

In het verleden hebben wij met elkaar afspraken gemaakt m.b.t. het gebruik van de Cours.

Ter herinnering voor een ieder zetten wij  deze afspraken nog eens op een rijtje.Van de cours wordt volop genoten, ondermeer als ontmoetingsplek en als plaats waar de kinderen veilig kunnen spelen. In de rondom de cours gelegen woningen wordt echter ook gewoond en gewerkt. Daarom is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden:

 •  De cours zijn erg gehorig, geluid galmt alle kanten op. Voorkom daarom schreeuwen en ander lawaai.
 • Geeft u een feestje, houdt uw ramen gesloten.
 •  De kiezelsteentjes op de grijze stenen cour zijn niet om mee te spelen/te gooien. Er zijn al enkele ruiten beschadigd en de afvoergoten raken op den duur verstopt.
 •  Voetballen is niet toegestaan op de cours.
 •  Vergeet niet de rommel op te ruimen en speelgoed ( ook kinderfietsjes e.d.) na het spelen naar binnen te halen.
 •  Laat de beplanting s.v.p. met rust. De plantenbakken zijn geen speelplek, de bamboe geen speelgoed.
 •  Het is niet de bedoeling dat de entrees van de cours  gebruikt worden als (bak) fietsenstalling. Maak zoveel mogelijk gebruik van de stallingen in de parkeergarage of de  rekken op straat.
 •  In  de cours mogen geen fietsen worden geplaatst.
 •  Maak uw kinderen en indien nodig bezoekers op bovenstaande punten attent.

 

Stoepkrijt

Logisch dat kinderen dat daar graag mee spelen.En ook geen probleem omdat na een flinke regenbui het krijt weer verdwenen is.

Wij willen u echter wel vragen er op toe te zien dat uw kinderen de overdekte entree ruimtes van de binnentuinen en de daarbijbehorende muren,  niet gebruiken om op te tekenen. Hier kan de regen namelijk zijn werk niet doen, hetgeen betekent dat de huismeester aan de slag moet met de hogedrukspuit. En dat kost veel tijd. Tijd die beter aan iets anders besteed kan worden

Fietsen in de Cours

In de ALV hebben de leden zich nogmaals duidelijk uitgesproken over het stallen van fietsen in de cours.Het merendeel van de bewoners is hier tegen.

Dit geldt voor alle dagen van de week, dus ook voor het weekend!  De huismeester zal hier op toe blijven zien en indien nodig actie ondernemen.

Bij het verwijderen van fietsen door de huismeester zijn de kosten van de verwijdering en opslag voor rekening van de eigenaar van de fiets. Hiervoor is een bedrag vastgesteld van € 50. In de ALV hebben de leden eveneens helder laten weten dat de huismeester  normaal zijn werk moet kunnen doen en niet onheus bejegend dient te worden. Voor het hinderen van de huismeester in zijn werk en het onheus bejegenen is een boete vastgesteld van € 100 Eventuele schade aan fietsen die worden verwijderd alsmede aan  sloten zijn voor rekening van de eigenaar van de fiets.

Het bestuur rekent op een ieders medewerking in deze en hoopt dat het niet zover zal komen dat er daadwerkelijk boetes uitgedeeld moeten gaan worden.

De parkeergarage

Vanzelfsprekend is het toegestaan te fietsen in de parkeergarage.Het is echter niet de bedoeling om tussen de geparkeerde auto’s door te fietsen.
Gebruikt u, ook op de fiets, de rijpaden die bestemd zijn voor de auto’s.
Er zijn enkele bewoners die schade aan hun geparkeerde  auto hebben opgelopen, zo goed als zeker veroorzaakt door langsrijdende fietsers.  Mocht u toch schade hebben veroorzaakt, bedenk dan dat het wel zo correct is een briefje met uw naam en telefoonnummer achter te laten op de auto.  De schade kunt u in de meeste gevallen verhalen op uw WA verzekering.

Gaat u verhuizen ?

Dit geldt zowel voor kopers als huurders.

Vergeet dat niet de stand op te nemen van:

 •  de elektriciteitsmeter in de meterkast
 •  de watermeter in de meterkast en geef deze standen door aan uw leverancier.
 •  de warmtemeter van Zwaansconcept. Deze meter bevindt zich in uw berging bij de boiler in  de zwarte piepschuim kast. Deze stand en de datum van verhuizing geeft u door aan Stedeplan, Bas Bertens, 020- 33 77 909 of b.bertens@stedeplan.nl
 • Zelf uitlezen meterstanden

Alleen dan kan er voor een juiste afrekening gezorgd worden.

Naambordjes

Vanuit de bewoners is het verzoek gekomen om een naamplaatje op de brievenbus te mogen bevestigen.

Het bestuur stemt in met dit verzoek maar stelt wel als voorwaarde dat deze naambordjes dezelfde uitvoering hebben en op gelijke wijze op de brievenbus bevestigd worden.

Ons voorstel:  U bestelt uw naambordje bij de Sleutelkoning op de Haarlemmerdijk 19  en geeft daarbij aan dat het om een naambordje voor Westerkaap 1 gaat.

Afmeting van het bordje wordt 8 x 2.5 cm, kleur grijs, met een zwarte letter. Kosten bedragen € 8,00 voor een bordje met één regel tekst, elke regel extra plus € 1,50. Bordje is voorzien van tweezijdig tape. U plakt het bordje op de klep van uw brievenbus, links van het huisnummer. Op deze manier blijft de entree van onze woningen er netjes uitzien !