Westerkaap

Bewoners bijeenkomst op dinsdag 19 december, 20.00 uur

15 december 2017MarianneM

Beste bewoners,

Graag nodigen we jullie uit voor een informele bijeenkomst op dinsdag 19 december a.s.

Aanvang 20.00 uur, Westerdokpoint.

Eerst zal worden gesproken over de perikelen rond de afkoop van de eeuwigdurende erfpacht. Wellicht dat voor een een aantal bewoners dit onderwerp speelt en mogelijk dat informatie uitwisseling tussen bewoners zinvol.

Daarna willen we het hebben over de uitkomsten van de gehouden enquete over het leefklimaat cours en vervolgens ontvangt u informatie over de plannen met de groenvoorziening voor de cours.

Aan het eind is er gelegenheid om met elkaar bij te praten en voor nieuwe bewoners is dat een goede mogelijkheid om kennis te maken met het bestuur en medebewoners. Voor een hapje en drankje word gezorgd. Wij kijken uit naar uw komst!

Bestuur VVE Westerkaap 1