Westerkaap

Brandveiligheid in de parkeergarage

19 december 2016MarianneM

Brandveiligheid in de garage

Vorige week is het vernieuwde veiligheidssysteem van de garage getest. Misschien heeft u de alarmlichten gezien en de alarmsirene (slow-whoop) gehoord. Met dat systeem heb je in feite nooit te maken totdat een calamiteit ontstaat en dan komt het aan op een goede werking. In het verlengde daarvan ligt te weten wat dan te doen als bewoner.

In 2004 is het veiligheidssysteem ontworpen volgens het Bouwbesluit 2003. In het kort, dat systeem bestaat uit branddetectors en gasdetectors (CO/LPG) in de garage en de gangen van de bergingen, die in geval van brand of gasalarm een signaal geven naar een controle paneel in de technische ruimte, waarna de brandweer bij brand óf een particuliere meldcentrale bij gasalarm gewaarschuwd wordt. Bij aankomst van de brandweer is het brandmeldpaneel in de huismeesterruimte het startpunt om te zien waar de brand precies is om daarna te besluiten waar naar binnen te gaan. In de meeste gevallen door de speedgate, maar wellicht ook bij een van de entrees. Daar zijn ook aansluitingen voor de toevoer van bluswater naar garage (en toren).

In 2012 is een nieuw Bouwbesluit gekomen op grond waarvan het systeem aangepast moest worden.  Voorheen kon de ontwerper van het systeem, de firma Draeger, zelf het systeem keuren, nu is dat gebeurd door een onafhankelijk inspectie bedrijf. Dat proces is in een aantal ronden verlopen. De belangrijkste aanpassingen, zichtbaar voor bewoners, zijn als volgt. Het valt misschien niet op, maar bij de bergingen die een toegangsdeur hebben in de garage (kant Westerdoksdijk) zijn alarmlichten aangebracht (in die bergingen zelf zit nu een branddetector). Niet te missen is de branddetector (aan het plafond) in het trappenhuis en op de begane grond bij elke toren ingang. Die detectors zijn aangebracht om, volgens de regels van het Bouwbesluit, de vluchtroute vanuit de garage door het trappenhuis naar buiten te waarborgen. Misschien goed te realiseren dat de garage van Westerkaap 1 en Westerkaap 2 vanuit de optiek van brandveiligheid één garage is. Vandaar dat we met Westerkaap 2 samengewerkt hebben bij het uitvoeren van de aanpassingen.

Het inspectiebedrijf heeft deze week het veiligheidscertificaat afgegeven. Uiteraard hebben de aanpassingen het nodige gekost, maar als bestuur zijn we blij dat het proces achter de rug is en weten  we nu dat we een systeem hebben dat aan de (wettelijke) eisen van brandveiligheid voldoet.

Wat moeten we als bewoner nog meer weten van dit systeem. En wat te doen bij een calamiteit. Gesteld dat het alarm nog niet is afgegaan, dan kan je in geval van brand de rode handbrandmelder indrukken om het alarmsysteem af laten gaan. Maar wat doe je daarna. Wat deel uitmaakt van de aanpassing aan het Bouwbesluit 2013 is het hebben van een ontruimingsplan en in dat plan wordt daar meer over verteld. Dat plan komt binnenkort op de site. En spoedig komen er ook borden met vluchtroutes bij de uitgang van garage naar toren en wordt er  een brandblusser in de garage geplaatst.

Heeft u over het voorgaande vragen of opmerkingen, geef het door aan bestuur, bestuur@westerkaap1.nl        Veiligheid gaat boven alles.

Wim den Braanker