Westerkaap

Concept-gebiedsplan 2016 voor gebied West, stadsdeel Centrum

15 oktober 2015Verkerk

Beste buurtbewoners en ondernemers van Westerdok en IJdok,

Hierbij ontvangt u het concept-gebiedsplan 2016 voor gebied West, stadsdeel Centrum.

Ter voorbereiding op het gebiedsplan 2016 heeft u eerder de Bouwstenen gebiedsplan 2016 gebied West ontvangen met daarin de onderwerpen voor het gebiedsplan 2016 benoemd. Inmiddels zijn deze onderwerpen verwerkt in bijgaand concept-gebiedsplan.

Totstandkoming van het concept-gebiedsplan

De input voor het gebiedsplan 2016 verzamelen we op verschillende manieren. Op de buurtgesprekken, via de digitale enquête en uiteraard via alle andere signalen en knelpunten die ons door het jaar heen bereiken. Deze input wordt gebruikt bij het bepalen van de prioriteiten in het gebied. Het kan daarbij gaan om kleine maatregelen die soms al op korte termijn kunnen worden doorgevoerd, maar ook om grote of ingrijpende maatregelen waar overleg met de buurt voor nodig is of waarvoor het stadsdeel voor 2016 middelen (financiën, capaciteit) moet reserveren. Deze onderwerpen/maatregelen zijn opgenomen in het concept-gebiedsplan 2016 voor gebied West.

Zoals u wellicht opvalt is het gebiedsplan 2016 compacter dan in voorgaande jaren. In het plan staan de specifieke gebiedsgerichte activiteiten, de reguliere werkzaamheden worden alleen benoemd als er een relatie is met een activiteit uit het plan. De opbouw van het plan is ook anders; de indeling volgt de prioriteiten uit de gebiedsagenda.

Uw mening over het concept-gebiedsplan

Graag horen wij van u of u zich herkent in de onderwerpen die zijn opgenomen in het concept-gebiedsplan. Misschien zijn wij onderwerpen vergeten te benoemen of bent u van mening dat onderwerpen meer of op een andere manier aandacht verdienen. Wij horen het dan graag vóór 11 oktober a.s. van u.

Vervolgprocedure

Uw reacties worden verwerkt in het concept-gebiedsplan waarna het wordt besproken en vastgesteld in het Algemeen Bestuur (AB) van het stadsdeel.  Er zijn drie bijeenkomsten van het AB waarin de gebiedsplannen aan bod komen:

  • 3 november: eerste bespreking van de gebiedsplannen.
  • 17 november: bespreking moties en amendementen. De onderwerpen of acties waarvan het AB van mening is dat deze  aangepast moeten worden of meer aandacht moeten krijgen in het gebiedsplan.
  • 1 december: het AB neemt een besluit over de gebiedsplannen.

Al deze bijeenkomsten zijn openbaar. De eerste bespreking op 3 november is het gunstigste moment om in te spreken en uw mening te geven over de gebiedsplannen.

Tijdens deze vergaderingen kunt u een mondelinge reactie geven. Hiervoor kunt u zich op de maandag voorafgaand aan de vergadering voor 16.00 uur aanmelden via e-mail bestuursondersteuning.SDC@amsterdam.nl.

Tot slot

Het concept-gebiedsplan is ook gestuurd naar iedereen die de digitale enquête heeft ingevuld. Mocht u hier ook aan meegedaan hebben, ontvangt u het concept-gebiedsplan dubbel. Helaas is het niet mogelijk dat te voorkomen, waarvoor onze excuses.

 

Met vriendelijke groet,
Barbera Lavell

Integraal gebiedscoördinator West
gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum
bezoekadres: Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
postbus 202, 1000 AE Amsterdam
mobiel:     06 30695193

b.lavell@amsterdam.nl
www.amsterdam.nl/centrum-gebied-west