Westerkaap

De Cours zijn er voor alle bewoners

29 mei 2015MarianneM

De Cours zijn er voor alle bewoners 

Het bestuur heeft een tiental schriftelijke en evenzoveel mondelinge reacties van bewoners gehad op het bericht betreffende overlast en schade door spelende kinderen.  Uit de reacties blijkt dat het onderwerp leeft en het bestuur waardeert dat er rechtstreeks gereageerd wordt. Daarnaast heeft het bestuur een 3-tal suggesties over de oorzaak/daders van de schade gekregen en die uitgezocht. Die suggesties bleken niet allemaal te kloppen of onvoldoende hard te zijn. Het bestuur heeft de bewonersreacties besproken in de bestuursvergadering en wil graag alle bewoners in één keer informeren en haar mening nog nader toelichten.

Bewonersreacties: 

De bewonersreacties zijn evenveel positief/ondersteunend als negatief/afwijzend. Opvallend is dat er al langere tijd bij een aantal bewoners forse overlast wordt ervaren en zij zich nu door het bestuur voor het eerst echt gehoord voelen.Daarnaast lijken een aantal reacties vooral in te gaan op de mening dat kinderen moeten kunnen spelen maar daarbij wordt niet of nauwelijks ingegaan op de ervaren overlast. Mondeling werd met name nogal gerefereerd aan normale normen en de mogelijkheid om spelende kinderen toe te staan mits door de ouders begeleid en/of gecorrigeerd bij overlast.

Voor alle duidelijkheid: het bestuur heeft zich met name uitgelaten over de overlast van spelende kinderen en is begripvol dat kinderen ergens moeten kunnen spelen.Het bestuur voelt zich daarbij echter niet primair verantwoordelijk om het spelen van kinderen van bewoners ook binnen het complex te faciliteren.

De vraag is dus kunnen kinderen in de cours spelen zonder geluidsoverlast, zonder schade aan het complex en zonder schade aan de beplanting.

 Omstandigheden op de cours: 

Klankkast:
Het is heel belangrijk om te erkennen dat alle cours grote klankkasten zijn waarin het geluid binnen de cours fors weerkaatst. Daardoor wordt het  geluid als het ware versterkt en van de begane grond ook op de hogere verdiepingen overgedragen. Gesprekken in de cours zijn op grote afstand op de verdiepingen binnen nog woordelijk te verstaan. Rolkoffertjes en nachtelijke naaldhakken maken bewoners wakker etc. etc.. Dat is een lastige geluidssituatie die we niet kunnen beïnvloeden.

Wanden:
Bijna alle wanden op de drie cours hebben grote glazen ramen/portieken. Dat is schadegevoelig. Daarnaast kunnen de wanden met klimplanten schade oplopen door het voetballen met harde ballen. De ballen gaan regelmatig hard tegen de beplanting van de wanden aan.

Beplanting:
De beplanting in de middengedeelten van de cours loopt schade op doordat er ballen in terechtkomen, die er vervolgens uitgehaald worden of doordat er gewoon in gespeeld/verstopt wordt. Zowel de volwassen bamboe als ook de jonge scheuten, en ook de andere planten, worden regelmatig geknakt/vertrapt.

Gravel:
Meerdere malen hebben we gemerkt (steentjes verspreid door de hele cours) en gezien dat kinderen met handenvol steentjes hard naar elkaar gooien. Dit heeft de grote steenslagschade aan 18 ruiten in de eerste cour veroorzaakt.

Schade
Ruiten:De schade aan de ruiten bij ingang van een cour door een kinderfietsje is opgelost , met de ouders besproken en wordt nu verder afgewikkeld. De schade aan de 18 ruiten is helaas niet opgelost!

Beplanting:
Op sommige plaatsen moet er nieuwe beplanting bijgeplaatst worden. Inventarisatie moet nog plaatsvinden. De bamboe groeit weer aan, mist nu met rust gelaten.

 Het lawaai is voornamelijk:   

1] hard rennen

2] verschillende kinderen die voortdurend gillen en veel geschreeuw bij spelletjes

3] stuiterende harde (voet)ballen

Wie veroorzaken overlast:
Het bestuur kan uit de reacties en uit eigen waarneming niet anders concluderen dat er niet een enkele groep kinderen alleen de overlast veroorzaakt.  Maar dat er verschillende groepjes grotere kinderen op de binnenplaatsen spelen en overlast veroorzaken. Groepjes kinderen van de tussenwoningen en van de torens, kinderen van de kopers en van de huurders en “vriendjes van”.

 Ouderlijk toezicht:
Het zou zeker helpen wanneer ouders toezicht houden en hun kinderen corrigeren.

Helaas is de praktijk anders: 

1] Ouders zijn meestal niet aanwezig.

2] Sommige aanwezige ouders zijn doof voor het gegil/geschreeuw van hun kinderen en corrigeren het niet.

3] Sommige ouders spelen zelf op de cours met een harde bal of voetbal met hun kinderen.

Overall:
Er lijkt een verschil te zijn in het ervaren van geluid of overlast  veroorzaakt door anderen  (luide avondmuziek, rolkoffertjes, feestgangers over de cours) en het rekening houden met hoe het geluid van de eigen kinderen ervaren wordt door de omgeving.

Het bestuur vraagt hier uitdrukkelijk uw aandacht voor.

Samengevat: 

De cours zijn gemeenschappelijk bezit van de VVE en het zijn de openbare ruimtes van alle bewoners van Westerkaap 1. Om die reden kan ook iedereen er gaan zitten en zijn er enkele gezamenlijke picknicktafels door bewoners uit de torens geplaatst.

De omstandigheden in de cours (rondom glas, klankkast, beplanting, geen toezicht) maken echter dat de cours niet geschikt zijn als kinderspeelplaats voor groepen grotere kinderen.

Daarvoor zijn dan de speelboten aan het Westerdok en balveldjes op het Westerdoksplein en het Barentzplein op 5 minuten loopafstand  beschikbaar. Verder is er nog openbare ruimte aan het Westerdoksplein en op het Stenen Hoofd.

Voor de kleintjes, die met ouderlijk toezicht spelen en die geen overlast geven, is het spelen op de cours van Westerkaap 1 vanzelfsprekend geen bezwaar.

 Hoe zien we nu een prettig leefbare situatie voor alle bewoners:

Verschillende bewoners ervaren verschillende geluiden als overlast, dat zal zo blijven.Het is fijn wanneer bewoners de overlast die een ander ervaart serieus nemen en proberen te voorkomen. Ook wanneer uzelf die overlast niet zo ervaart. Alleen gezamenlijk kunnen we schade en overlast voorkomen. Dat betekent eventueel ook het aanspreken van (andermans) kinderen op de cours en ze naar de geëigende plekken verwijzen.

Wanneer we gezamenlijk in staat zijn zo de belangrijkste overlast te voorkomen dan zal dat ook bijdragen aan een grotere tolerantie voor de kleine ergernissen die het samenwonen in deze dichte bebouwing nu eenmaal soms oplevert.

Het bestuur bedankt uitdrukkelijk iedereen voor de open communicatie en vertrouwt op uw welwillende medewerking .

Bestuur VVE Westerkaap 1