Westerkaap

Fietsen en fietswrakken

8 februari 2019MarianneM

FIETSEN

In de afgelopen maanden heeft de huismeester een behoorlijk aantal fietsen weggehaald van plekken in de garage waar ze niet behoren te staan.

Vaak gaat het om fietswrakken, maar in een aantal gevallen ook om op het oog nog redelijk goede fietsen. Tot nu toe hebben de eigenaren van deze fietsen zich niet gemeld bij de huismeester.

De eigenaren krijgen nu tot 1 maart a.s. de tijd, zich bij de huismeester te melden. Daarvoor dient u de sleutel van het fietsslot mee te nemen als bewijs dat u de eigenaar bent. Mocht u de sleutel niet meer hebben, dan is het nodig dat u de huismeester een beschrijving van de fiets geeft: kleur, merk, speciale kenmerken etc. Daarna kunt u uw fiets meenemen.

Na 1 maart beschouwt het bestuur de nog overgebleven fietsen als fietsen waarvan de eigenaar afstand heeft gedaan. Mogelijk blijven er nog fietsen over die redelijk goed zijn en die fietsen biedt het bestuur op een gegeven moment aan de bewoners aan om te kopen. Wat daarna nog overblijft, de wrakken wellicht, gaat naar een oud ijzerboer. Beide opbrengsten komen ten goede aan de kas van de VvE.

Over die mogelijke verkoop van fietsen zullen wij u tegen die tijd nader berichten.