Westerkaap

Met elkaar overlast voorkomen op de cours

26 mei 2017MarianneM

Met het mooie weer wordt er vaker gebruik gemaakt van de cours, onder meer als ontmoetingsplek en als plaats waar kinderen veilig kunnen spelen.

De cours zijn gemeenschappelijk bezit van de VvE en het zijn de openbare ruimtes van alle bewoners van Westerkaap1.

De omstandigheden in de cours ( rondom glas, klankkast, beplanting, ) maken echter dat de cours niet geschikt zijn als kinderspeelplaats voor groepen oudere kinderen. Daarvoor zijn de speelboten aan het Westerdok, de voetbalkooi aan het Westerdoksplein en de speeltuin aan het Barentzplein. Voor de kleintjes, die geen overlast geven, is het spelen op de cours van Westerkaap1 vanzelfsprekend geen bezwaar.

Het is wel goed hierbij een aantal afspreken uit het verleden over het gebruik van de cours te herhalen. De reden is dat bewoners overlast ervaren van (bal) spelende oudere kinderen en er weer schade is opgetreden bij ruiten.

In de rondom de cours gelegen woningen wordt ook gewoond en gewerkt. Daarom is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden:

*De cours zijn erg gehorig, geluid galmt alle kanten op. Voorkom daarom schreeuwen en ander lawaai. Geeft u een feestje, houdt uw ramen gesloten.

*De kiezelsteentjes op de grijze stenen cour zijn niet om mee te spelen/te gooien. Er zijn al ruiten beschadigd en de afvoergoten raken op den duur verstopt.

*Voetballen is niet toegestaan op de cours.

*Laat de beplanting s.v.p. met rust. De plantenbakken zijn geen speelplek, de bamboe geen speelgoed.

Maak uw kinderen en indien nodig bezoekers op bovenstaande punten attent. En spreek de kinderen of de ouders van deze kinderen aan als ze zich niet aan de regels houden.

Het bestuur van de VvE vertrouwt op ieders medewerking

Bestuur VvE Westerkaap 1