Westerkaap

Nieuws vanuit de ALV

29 mei 2018MarianneM

Natuurlijk ontvangt u binnenkort de notulen van de ALV van 23 mei jl. Maar het leek ons goed alvast een drietal punten middels te website met u te delen.

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de Kascommissie. De kaskommissie bestaat uit twee leden en controleert eens per jaar de financiën van de Vereniging. U brengt dan, samen met het andere lid van de kascommissie, een bezoek aan Stedeplan, (onze beheerder) , om daar de boeken te controleren. Verder krijgt u toegangsrechten van Stedeplan om in te kunnen loggen in de financiële administratie zodat u ook vanaf uw eigen computer inzicht kunt krijgen in de boekhouding. Bij elkaar is dit per jaar ongeveer een uur of zes tot acht werk. Wie o wie meldt zich aan bij het bestuur om deze taak op zich te nemen. Stuur een mail naar bestuur@westerkaap1.nl

Het is al een aantal keren eerder gemeld: begint het ID nummer ( vier cijfers) van uw garage toegangspas met de volgende twee cijfers 12-13-14-15-16-17-18 of 19 dan is uw pas meer dan zes jaar oud en werkt de batterij niet goed meer. U kunt dan vaak nog wel de garage uitrijden, maar het inrijden lukt dan niet meer. Vraag dan ook een nieuwe garage toegangspas aan. Stuur een mail naar bestuur@westerkaap1.nl en vermeld daarin uw naam en telefoonnummer, uw garageplaats nummer en het nummer van de pas. Een nieuwe pas kost € 50, maar daar  kunt u dan wel weer minimaal een jaar of vijf/zes mee vooruit . Vaak maken bewoners waarvan de pas niet werkt gebruik van de spreek/luisterverbinding om op die manier toegang tot de garage te krijgen of uit te kunnen rijden. Wij maken u er op attent dat dit de VvE € 5,50 per keer, ex btw kost. Voor in en uit dus € 11,- Probeert u dit s.v.p. te voorkomen!!

Veel, met name nieuwe bewoners, weten niet dat het mogelijk is een onderhoudscontract af te sluiten voor de Stiebel Eltron Warmtepompboiler. Hiervoor kunt u contact opnemen met 4-Elements Systeemtechniek, 0180-625515, www.4-e.nl   Zij nemen dan eens per twee jaar contact met u op om een afspraak te maken voor het onderhoud. Zij combineren meerdere afspraken in ons complex en daarom betaalt u geen voorrijkosten.