Westerkaap

Oproep nieuwe bestuursleden

2 december 2020Verkerk

Beste leden van de VVE,

Naar aanleiding van de afgelopen Algemene Ledenvergadering sturen wij u deze oproep.

In de afgelopen ALV is oud bestuurslid Marianne van Meurs afgetreden en heeft het huidige bestuur een oproep voor nieuwe bestuursleden gedaan. Helaas hebben er zich tot op heden geen gegadigden gemeld, waardoor de werkdruk op het bestuur is toegenomen.

Het huidige bestuur zet zich graag voor uw VVE in, maar het wordt tijd dat ook andere eigenaren verantwoordelijkheid voor de VVE nemen door in het bestuur actief te zijn. Op zich kunt u zich ook voor een ondersteunende rol aanmelden. Weet dat u er niet alleen voor staat. In samenwerking met de huidige bestuursleden, huismeester, leveranciers en beheerder dragen wij gezamenlijk zorg voor onze mooie VVE.

Indien er zich geen gegadigden aanmelden, is het bestuur genoodzaakt om offertes voor een extern bestuur op te vragen. Dit is een zeer onwenselijke situatie omdat deze bestuursleden niet in de VVE wonen, geen affiniteit met het gebouw hebben en hoge (extra) kosten met zich meebrengen welke in de servicebijdrage aan u worden doorbelast.

Indien u meer wilt weten en inhoudelijke vragen heeft (taken, tijdsdruk, collega bestuursleden etc.), kunt u contact opnemen met de voorzitter en/of de secretaris. Indien u zich direct wilt aanmelden voor een (ondersteunende) bestuursfunctie kunt u een e-mail sturen naar  bestuur@westerkaap1.nl

Graag zien wij uw input tegemoet waarvoor dank!

 

Met vriendelijke groet,
Bestuur VVE Westerkaap 1