Westerkaap

Teruggave energiebelasting 2016 en 2017

7 september 2018MarianneM

Op de ALV in mei van dit jaar is besloten de teruggave van de energiebelasting over voorgaande jaren uit te keren aan de leden volgens breukdeel.

Op dat moment was het bedrag van de teruggave over 2012 – 2015 al bekend (referentie bijlage 5 ALV). In juni is dat bedrag door Nuon aan de VVE overgemaakt en in juli is het bedrag per lid verrekend tegelijk met de afrekening en correctie stookkosten en VVE bijdragen.

Eind augustus werd bekend hoe het zit met de teruggave over 2016 – 2017. Omdat de teruggave nu gaat over 2 jaar i.p.v. 4 jaar is het bedrag van de teruggave ongeveer de helft kleiner. Inmiddels heeft Eneco dit overgemaakt aan de VVE en het bedrag per lid wordt binnenkort verrekend met het debiteuren saldo. Over de hoogte van dat bedrag wordt u door Stedeplan geïnformeerd

Bestuur VvE Westerkaap I