Westerkaap

Themabijeenkomst recreatie op de Westelijke Eilanden

25 mei 2021michiel hobbelink

Hierbij nodigen wij u uit voor de themabijeenkomst recreatie op de Westelijke Eilanden op donderdag 3 juni.

Sommige bewoners vinden het heerlijk dat er in hun eigen buurt gerecreëerd kan worden. Andere bewoners hebben erg veel overlast van de grote groepen mensen die komen recreëren bij of in water. Deze discussie speelt in de hele stad. We willen graag met de buurt bespreken wat we kunnen doen om de situatie op de Westelijke Eilanden prettig te houden.

We zijn ons ervan bewust dat de belangen sterk zijn en emoties daarom soms ook. Daarom hadden we dit gesprek liever live met u gevoerd. Helaas is dat nog steeds niet goed covid-proof mogelijk en zullen we een online gesprek hierover voeren, zodat we elkaar wel gesproken hebben voordat de warme dagen beginnen.

Om zo goed mogelijk bij iedereen input op te halen, vragen wij om vooraf online uw ideeën met ons te delen. Hieronder staat hoe dat kan. We zullen de meest genoemde en goed haalbare ideeën bespreken. Als er veel input wordt geleverd, zal mogelijk niet alles aan bod kunnen komen in het online gesprek. We zullen dan digitaal reageren als dat nodig is.

Het doel van het gesprek is het luisteren naar elkaars standpunten en het komen tot haalbare praktische afspraken of ideeën.

 

Datum:                 Donderdag 3 juni

Tijd:                        19.00 tot 20.30 uur

Locatie:                Online via MS Teams

Aanmelden:       [link naar formulier]

 

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

19:00 – 19:10 uur               Welkom op de themabijeenkomst, uitleg en doel van de bijeenkomst.

19:10 – 19:20 uur               Korte introductie door Micha Mos, dagelijks bestuurder Stadsdeel Centrum.

19:20 – 19:30 uur               Korte presentatie afdeling Verkeer en Openbare Ruimte over recreatie in Amsterdam.

19.30 – 20:15 uur               Afhankelijk van het aantal aanmeldingen gaan we uiteen in drie break-out rooms (Bickerswerf, Bickersgracht en Prinseneiland) om de resultaten van de digitale input te bespreken . Bij minder aanmeldingen blijven we in één groep.

20.15 – 20:30 uur               Afsluiting in de ‘grote zaal’, de kleinere bijeenkomsten worden afgesloten.

 

Aanmelden & uitnodiging whiteboard

Klik hier om u aan te melden voor de themabijeenkomst. Na uw aanmelding ontvangt u per mail een link.  Om mee te kunnen doen heeft u het programma MS Teams nodig. Dit kunt u downloaden op pc, laptop, tablet of telefoon (al is dit laatste wel erg klein).

Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail een link. Om mee te kunnen doen heeft u het programma MS Teams nodig. Dit kunt u downloaden op pc, laptop, tablet of telefoon (al is dit laatste wel erg klein).

Na uw aanmelding ontvangt u naast de link naar presentatie ook een inlog met instructie naar een digitaal whiteboard. Hierop kunt u alle ideeën en wensen per locatie delen. De uitkomsten van het whiteboard worden op de avond zelf besproken.

Wij hopen u te mogen begroeten op donderdag 3 juni aanstaande.

 

Met vriendelijke groet,

Namens gebiedsteam Centrum-West,

 

Matthew Eelman

Gebiedsmakelaar Haarlemmerbuurt & Westelijke Eilanden

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum