Westerkaap

Toegangspas parkeergarage

30 juli 2015MarianneM

De meeste parkeergarage toegangspassen zijn inmiddels zo’n zes jaar of langer, in gebruik. Van de leverancier van de passen hebben wij begrepen dat de batterij die in de pas zit ongeveer vijf jaar meegaat. De laatste maanden ontvangen wij dan ook relatief veel verzoeken om een nieuwe toegangspas omdat de oude niet meer (goed) werkt. Merkt u dat uw pas soms hapert, óf u kunt nog wel inrijden maar niet meer uitrijden, óf andersom, dan is ook uw pas aan vervanging toe. Daartoe stuurt u een mail naar bestuur@westerkaap1.nl. Vermeld daarin uw naam, adres, telefoonnummer en  parkeerplaatsnummer en het nummer van uw huidige pas.  Wij laten dan een nieuwe toegangspas voor u aanmaken en nemen contact met u op indien de pas klaar is.

Op dit moment bedragen de kosten hiervoor € 25,00 over te maken op de rekening van de VvE NL96.INGB.0006 6276  60. Het kan zijn dat deze prijs iets omhoog gaat omdat wij op dit moment nog niet weten wat de kostprijs is van de nieuwe passen. Bij aflevering van de pas dient u een ontvangstverklaring te tekenen en hoort u eveneens wat de kosten zijn.