Westerkaap

Verbouwingen in ons complex

10 augustus 2015MarianneM

De laatste tijd zijn er een aantal  woningen verkocht. De nieuwe eigenaren gaan vaak verbouwen en dat brengt bijna altijd overlast voor de omwonenden met zich mee. Het bestuur van de VvE heeft gemeend dat het nodig en nuttig is om richtlijnen bij verbouwingen aan te geven. Dan weet iedereen die gaat verbouwen waar men zich aan dient te houden om overlast, ongemak en beschadigingen zo veel mogelijk te voorkomen. In de laatste bestuursvergadering zijn deze richtlijnen vastgesteld. Via onderstaande link kunt de richtlijnen na lezen. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan horen wij dat natuurlijk graag via bestuur@westerkaap1.nl

Richtlijn Verbouwingen in complex Westerkaap 1