Westerkaap

Verkeerd geplaatste fietsen, brommers en scooters

27 augustus 2014MarianneM

Nog steeds worden er fietsen, brommers en scooters op plekken neergezet waar dat niet is toegestaan.

Dit geldt voor fietsen, brommers en scooters die in de parkeergarage niet in de fietsenrekken staan. Maar ook voor “wrakken”die wel in een van de fietsenstallingen staan. Deze fietsen worden niet meer gebruikt maar nemen wel een plek in. Het geldt ook voor kleine kinderfietsjes die in de stalling staan; deze horen in uw eigen berging.

Voor alle duidelijkheid: natuurlijk mag u wel een fiets, brommer of scooter op uw eigen parkeerplaats zetten, mits deze vervoermiddelen geen overlast bezorgen aan andere gebruikers. Ook hebben wij in het Huishoudelijk Reglement met elkaar afgesproken dat er geen fietsen, brommers of scooters op de Cours gestald mogen worden. Ditzelfde geldt voor de entrees van de Cours.

Wij gaan handhaven

De huismeester plakt een sticker op de fiets, brommer of scooter ( maakt een foto met de datum erbij) en zal indien mogelijk u er op aanspreken. Met het verzoek het vervoermiddel te verwijderen. Is dit na drie dagen nog niet gebeurd, dan plakt de huismeester nogmaals een sticker. Na een week haalt hij het vervoermiddel weg en slaat het op. U kunt vervolgens contact opnemen met de huismeester, Onno Willemse, 06- 29 57 89 36 en met hem een afspraak maken om uw vervoermiddel weer terug te krijgen.

Voor alle duidelijkheid: wij hopen natuurlijk dat het niet zover hoeft te komen en dat onze bewoners zich houden aan de regels en de gemaakt afspraken

Bestuur VvE Westerkaap1