Westerkaap

Verkoop fietsen en afvoer fietswrakken

27 februari 2019MarianneM

Op 8 februari jl. hebben wij gemeld dat de huismeester een behoorlijk aantal fietsen heeft weggehaald van plekken in de garage waar ze niet horen te staan. Veelal fietswrakken, maar ook een aantal redelijke tot goede fietsen. Tot op heden hebben zich geen eigenaren gemeld bij de huismeester. Daarom worden de wrakken afgevoerd door een oud ijzer boer en worden de andere fietsen ( waarvan dus afstand is gedaan door de eigenaar) te koop aangeboden aan bewoners van WK1 en WK2.                                                                                                                                                                                                                                                                        En wel op dinsdag 5 en donderdag 7 maart van 08.00-0930 uur.  Volgens het principe: wie het eerst komt…..en tegen contante betaling.                                                                                                                          De fietsen staan in de MPI van Westerkaap2. Loop via de smalle gang naar de garage van WK2 en dan vindt u de MPI aan uw rechterhand. De huismeester en iemand van het bestuur zal op genoemde tijden aanwezig zijn. U dient de fiets na aankoop terstond mee te nemen.