Westerkaap

Verkoop fietsen en afvoer fietswrakken

5 september 2017MarianneM

Op 3 juli jl. hebben wij gemeld dat de huismeester een behoorlijk aantal fietsen heeft weggehaald van plekken in de garage waar ze niet behoren te staan. Veelal fietswrakken, maar ook een aantal redelijke tot goede fietsen.

Tot op heden hebben zich geen eigenaren bij de huismeester gemeld. Daarom worden de wrakken afgevoerd door een oud ijzerboer en worden de andere fietsen (waarvan dus afstand is gedaan door de eigenaar)  te koop aangeboden aan bewoners van WK1 en WK2.

En wel op woensdag 13 en vrijdag 15 september van 08.00 tot 09.00 uur. Volgens het principe: wie het eerst komt……en tegen contante betaling.

De fietsen staan in de MPI van Westerkaap 2. Loop via de smalle gang naar de garage van WK2 en dan vindt u de MPI aan uw rechterhand. De huismeester en iemand van het bestuur zal daar op genoemde tijden aanwezig zijn. U dient de fiets na aankoop terstond mee te nemen.