Westerkaap

Vervanging roosters door fermacel platen

11 oktober 2018MarianneM

In 2009 zijn er roosters boven de deuren en in de deuren van de overloop naar het trappenhuis gekomen. Die roosters vereffenen de luchtdruk van de overloop naar het trappenhuis. De eerste bewoners herinneren zich misschien nog dat je soms stevig tegen de deur moest duwen of trekken om de deur open te krijgen. Waarschijnlijk vanuit de veiligheidsvoorschriften van toen is gekozen voor een type rooster waarbij ingeval van brand het rooster door smelten van het rooster een afdichting moest vormen tegen het overslaan van brand en/ of het doorlaten van rook van overloop naar trappenhuis. Door een voorval in december 2016 waarbij walm uit een appartement naar de overloop en naar het trappenhuis kwam, bleek dat die roosters in feite niet geschikt zijn en ook niet meer gebruikt mogen worden. Het trappenhuis moet te allen tijde rookvrij blijven om te voorzien in evacuatie van bewoners in geval van brand.

De brandweer heeft de situatie bekeken en aanbevolen de roosters te vervangen door vaste brandveilige platen. In de torens A en B zijn de roosters reeds vervangen door fermacel platen en deze week gebeurt dat ook bij de andere torens in het complex. Voorgaande houdt in dat het mogelijk is dat in het vervolg een luchtdrukverschil de reden kan zijn voor het moeilijker opengaan van de deuren.