Westerkaap

Vochtige doekjes en olie in de afvoer

26 juli 2021michiel hobbelink

Onlangs is er door loodgietersbedrijf Delta in een van de torens een verstopping van de afvoer opgelost. De verstopping  werd veroorzaakt door een combinatie van vochtige doekjes en vet.  Ondanks dat soms op de verpakking van wetties staat dat ze door het toilet gespoeld kunnen worden, is dit absoluut niet de bedoeling. Wij verzoeken dan ook iedereen om geen wetties en olie in de afvoer te gooien. Zo’n verstopping is erg vervelend voor de bewoners die het treft en het oplossen ervan brengt kosten met zich mee voor de VvE.