Westerkaap

Aan de eigenaar van motor met kenteken MZ LV-69

26 september 2015Verkerk

Aan de eigenaar van motor met kenteken MZ LV-69

Betreft: verwijdering motor MZ LV 69 uit garage

Geachte eigenaar,

Uw motor met kenteken MV LV-69 heeft u opnieuw op een niet toegestane plaats in de parkeergarage geplaatst. Na eerdere waarschuwingen door de vorige huismeester heeft u in augustus jl. de waarschuwingen door de huidige huismeester genegeerd. Daarop hebben we uw motor aan de ketting gelegd.
Na opnieuw uitleg door de huismeester hebben wij op uw verzoek de ketting verwijderd en heeft u de motor verwijderd.
In september zet u de motor opnieuw, voor de 4e keer, op een niet toegestane plaats. Uw motor is opnieuw aan de ketting gelegd. Tot op heden is uw motor niet door u verwijderd.
Indien u zich niet meldt voor 30 september a.s., zal de motor door een bedrijf worden verwijderd en op de openbare weg worden geplaatst. De kosten van verwijdering zullen bij u in rekening worden gebracht.
Het bestuur aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging of diefstal van uw motor na verwijdering uit de parkeergarage.

Bestuur VvE Westerkaap 1

image1