Westerkaap

Belangrijke wijziging opstalverzekering

14 december 2022michiel hobbelink

Graag informeren we u hierbij over belangrijke wijzigingen in de voorwaarden van de opstalverzekering van VvE Westerkaap 1 die ingaan per 1 januari 2023.

De huidige polis loopt tot en met 31 december 2022 en de verzekeraars hebben begin november aangegeven de opstalverzekering niet ongewijzigd te willen voorzetten. De verzekeringstussenpersoon en adviseur van VvE Westerkaap 1 heeft daarna de markt verkend en gezocht naar mogelijkheden om voor 2023 een passende dekking te krijgen. Een groot deel van de verzekeraars bleken niet bereid om een aanbieding te doen. De reden daarvan is dat VvE Westerkaap 1 een fors schadeverleden kent dat met name bestaat uit waterschades. Ook dit jaar zijn er weer een aantal lekkages geweest en er vond een brand plaats.

De huidige verzekeraars hebben aanvankelijk voorgesteld om waterschade geheel uit te sluiten van de opstalverzekering. Echter, op grond van de splitsingsakte zijn we verplicht om ook waterschade in de dekking op te nemen. Inmiddels hebben we dan toch een aanbieding mogen ontvangen, maar met een belangrijke versobering van de voorwaarden. Het zogenaamde “eigenarenbelang” valt vanaf 1 januari 2023 niet meer onder de dekking van de opstalverzekering.

Dit betekent dat onder de opstalverzekering van de VvE het volgende in individuele woningen nog gedekt is:

  • voor koopappartementen geldt een maximale schadevergoeding van EUR 10.000 voor de keuken, EUR 2.500 voor de wc en EUR 7.500 voor de badkamer/natte cel.
  • Voor huurappartementen geldt een maximale schadevergoeding van EUR 7.000 voor de keuken, EUR 1.500 voor de wc en EUR 3.500 voor de badkamer/natte cel.

NB: deze verzekering dekt enkel de schade door een verzekerd evenement aan het casco van de VVE. Alles wat door eigenaar/gebruiker is aangebracht en waar schade aan is, valt niet onder de dekking van deze polis. Dat betekent dat investeringen in/woningverbeteringen aan het appartement, zoals maar niet limitatief, zelf aangebrachte (taats)deuren, gietvloer, parket, PVC vloeren, installaties en wand- en plafond afwerkingen, als ook hogere investeringen in keuken en sanitair boven de genoemde bedragen, vanaf 2023 niet vallen onder de dekking van de opstalverzekering van de VvE. Deze belangen dienen geheel door de individuele eigenaren/ gebruikers zelf verzekerd te worden voor ieder gevaar.

Indien u de door u of uw voorganger gedane investeringen/woningverbeteringen wenst te verzekeren, dan dient u zich te wenden tot uw verzekeraar of verzekeringstussenpersoon. We raden de eigenaren die hun appartement verhuren contact op te nemen met de huurders, omdat door de huurder gedane woningverbeteringen ook zelf verzekerd moeten worden. 

Naast de uitsluiting van het “eigenarenbelang” zal de premie voor de opstalverzekering per 1 januari 2023 omhoog gaan. Het eigen risico voor waterschades blijft EUR 2.500. U dient er rekening mee te houden, dat als de schade is veroorzaakt door een privé deel, het eigen risico voor rekening van de individuele eigenaar komt. Soms werd dat gedekt door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de individuele eigenaar, maar dat is niet standaard het geval en hangt dus af van ieders verzekeringsvoorwaarden. Indien u verzekerd wenst te zijn voor dit eigen risico, dan dient u zich te wenden tot uw verzekeraar of verzekeringstussenpersoon.

We streven ernaar om vanaf 2023 een dalende trend van schades te laten zien aan de verzekeraars. Ook u kunt daaraan bijdragen door vervanging van koud-water-koppelingen in uw privé gedeelte door koperen koppelingen. In dit verband verwijzen wij naar de brief die u via Stedeplan ontving op 8  december jl.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u die sturen naar info@stedeplan.nl. Ook zal het bestuur de verzekering van het gebouw toelichten tijdens de eindejaar bijeenkomst op dinsdag 20 december a.s.