Westerkaap

Bestemmingsplan Haarlemmerbuurt-Westelijke eilanden

13 april 2014MarianneM

 

Het Bestuur van de VvE maakt u attent op het nieuwe bestemmingsplan voor onze buurt. Het bestemmingsplan waarop onze buurt is ontwikkeld is verouderd en de Gemeente heeft een nieuwe bestemmingsplan opgesteld. Het concept-bestemmingsplan heeft in december 2013 een inspraakronde gehad en ligt nu tot 1 mei 2014 ter inzage. Tot die datum kunnen zienswijzen worden ingediend. Een van de zaken die er instaan en die voor ons van belang zijn is de geluidsnorm op de Westerdoksdijk. Rond de bebouwing van Westerkaap l en ll lijken de normen ( 63DB) niet overschreden te worden. Elders in de wijk is dat soms wel het geval. Onderstaande link geeft het bestemmingsplan, de toelichting en het definitieve plan.Uiteraard staat het bewoners vrij hierop te reageren.  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0363.A1202BPSTD-OW01/t_NL.IMRO.0363.A1202BPSTD-OW01.html