Westerkaap

Bijeenkomst Uitvoeringsagenda Mobiliteit op 18 en 19 mei 2015

13 mei 2015MarianneM

De stedelijke wethouder Verkeer en Vervoer, Pieter Litjens heeft 16 april de ”Uitvoeringsagenda Mobiliteit” gepresenteerd. Deze agenda bestaat uit een pakket met bijna 50 maatregelen die er voor  moeten zorgen dat er meer ruimte komt op de meest drukke plekken in de stad.  En omdat veel van deze drukke plekken zich in de binnenstad bevinden gaan veel van de voorstellen over ons gebied.
Over deze Uitvoeringsagenda Mobiliteit  worden twee consulterende bijeenkomsten georganiseerd  (18 en 19 mei 2015) en gezien uw betrokkenheid bij de buurt kan ik me voorstellen dat u hier belangstelling voor hebt.
 150430 Uitnodigingsbrief Uitvoeringsagenda Mobiliteit rechtstreeks