Westerkaap

Data ALV en Informatieavond

25 oktober 2023michiel hobbelink

ALV op 27 november 2023 20.00 uur Aitana Hotel

Bij de ledenvergadering op 5 juni 2023 is afgesproken dat we vanaf dit jaar ook aan het eind van het jaar een Algemene Ledenvergadering houden om zo de begroting voor het volgende jaar te kunnen presenteren voordat dat jaar begint.

De belangrijkste onderwerpen op deze ALV zullen zijn: Het bijgestelde MJOP, kostenbeheersing van reparatie- en onderhoudswerk, de verzekeringspremie en natuurlijk de begroting 2024

Indien u zelf ook agendapunten wenst aan te brengen, bijvoorbeeld een verzoek tot goedkeuring, dan verzoeken wij u dat uiterlijk 7 november a.s. aan ons door te geven.

dinsdag 21 november om 20.00 uur wordt er een informatieavond gehouden in Westerdokpoint, Westerdok 806.

Omdat de reserveringen voor het MJOP en het technisch beheer bij de afgelopen ALV veel stof deden opwaaien leek het ons een goed idee om de plannen rond deze onderwerpen al vóór de ALV toe te lichten zodat de discussie tijdens die ALV dan hopelijk al grotendeels gevoerd is.

De technische commissie heeft het onderhoudsplan tegen het licht gehouden en het bestuur geadviseerd over de daarbij behorende dotaties(de reserveringen voor de spaarpot). Het bestuur neemt dit advies momenteel in beschouwing en presenteert haar plannen op de 21ste.

U bent van harte welkom op beide bijeenkomsten.