Westerkaap

Herinnering Informatieavond

15 november 2023michiel hobbelink

Dinsdag 21 november om 20.00 uur wordt er een informatieavond gehouden in Westerdokpoint, Westerdok 806.

Omdat de reserveringen voor het MJOP en het technisch beheer bij de afgelopen ALV veel stof deden opwaaien leek het ons een goed idee om de plannen rond deze onderwerpen al vóór de komende ALV toe te lichten zodat de discussie tijdens die ALV dan hopelijk al grotendeels gevoerd is.

Inmiddels hebben zowel het bestuur als de eigenaars Den Braanker/Osseyran een plan opgesteld voor technisch beheer en meerjarenonderhoud. 

Deze plannen heeft U vorige week ontvangen met de ALV stukken.

Wij nodigen U van harte uit om deze plannen volgende week dinsdag te bespreken.

Hartelijke groet,

Namens het bestuur,

Michiel Hobbelink