Westerkaap

Morgen woensdag 13 juli water tijdelijk afgesloten

12 juli 2022michiel hobbelink

Naar aanleiding van een recente lekkage is gebleken dat het water van diverse woningen niet separaat afgesloten kan

worden. Dit betekent dat als er zich een lekkage bij de betreffende woningen voordoet, of als er

onderhoudswerkzaamheden in de betreffende woningen moet worden uitgevoerd, het volledige water van de VvE

afgesloten moet worden.

Om de betreffende woningen separaat van het water af te kunnen sluiten heeft het bestuur besloten om in de

betreffende strengen een waterafsluiter te plaatsen. De werkzaamheden worden op korte termijn door Delta Installaties

uitgevoerd.

Wanneer komen zij?

De werkzaamheden worden op woensdag 13 juli tussen 08:00-14:00 uur uitgevoerd. Dit betekent dat er in dit

tijdsbestek geen water beschikbaar is.