Westerkaap

Nieuw erfpachtsysteem in Amsterdam

8 juli 2013MarianneM

 

Op 3 juli heeft de gemeenteraad van Amsterdam de uitgangspunten voor een nieuw erfpachtsysteem vastgesteld. De gemeente heeft haar plannen onvoldoende onderbouwd en onderzocht. Voor huiseigenaren zullen de voorstellen slecht uitpakken. De kans is groot dat de canonkosten over een periode van vijftig jaar met tientallen procenten zullen stijgen. Het is niet van deze tijd dat de gemeente kiest voor een systeem waarbij ze maximaal meeprofiteert van de waardestijging van een woning. Vereniging Eigen Huis heeft per brief bezwaar gemaakt tegen de herziening.
Ook de Stichting Erfpachtbelangen Amsterdam (SEBA) heeft bezwaren tegen de plannen. Zij is daarom een petitie gestart onder huiseigenaren in Amsterdam om een referendum af te dwingen. De SEBA wil onder meer – evenals Vereniging Eigen Huis – dat de gemeente erfpachters het recht geeft de erfpacht eenmalig af te kopen.
Onderteken de petitie tegen het erfpachtsysteem Als minimaal 27.000 Amsterdammers de petitie ondertekenen, komt er een referendum. De Gemeenteraad moet dan rekening houden met de bezwaren van de ondertekenaars. Dit kan leiden tot aanpassing van de plannen voor het erfpachtsysteem.
Wij raden u aan om de petitie van de SEBA te ondertekenen.

Teken de petitie

NB Elke stemgerechtigde Amsterdammer kan de petitie een keer ondertekenen.