Westerkaap

Nieuw project van Stadsdeel Centrum

25 april 2019MarianneM

Beste heer/mevrouw,

Ik informeer u graag over het nieuwe project Centrum Begroot van Stadsdeel Centrum. Mogelijk is dit interessant voor u of voor mensen binnen uw netwerk.

Sinds woensdag 10 april is het mogelijk om bij Stadsdeel Centrum een plan in te dienen voor een mooier, groener of leefbaarder stadsdeel.

Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Stadsdeel Centrum én daarbuiten, kunnen t/m woensdag 8 mei via centrumbegroot.amsterdam.nl een plan indienen.

Als het plan 50 likes of meer krijgt, wordt getoetst of het financieel haalbaar en uitvoerbaar is. Vervolgens kiest de stadsdeelcommissie de beste inzendingen.

In de stemronde kiezen bewoners uit Centrum hun favoriete plannen door hun winkelwagen te vullen met plannen tot maximaal € 200.000,-

De voorstellen met de meeste stemmen worden uitgevoerd. De gemeente, maatschappelijke organisaties of bewoners zelf gaan ermee aan de slag.

Delen binnen netwerk

Heeft u zelf een idee? Laat het dan weten via https://centrumbegroot.amsterdam.nl/. Hier staat ook alles nog een keer duidelijk uitgelegd.

En als u Centrum Begroot kenbaar wilt maken binnen uw netwerk, heel graag. U kunt hiervoor het facebookbericht delen: www.facebook.com/stadsdeelcentrum/,

bijgevoegde poster ophangen of mogelijk persoonlijk attenderen op Centrum Begroot. Ook als u zelf geen plan wilt indienen, neem een kijkje op de website want dan kunt u op een plan van een ander stemmen!

Verschillende manieren

Ideeën voor grote of kleine plannen kunt u ook nog steeds kenbaar maken bij de gebiedsmakelaars of bij de stadsdeelcommissie via de Stem van Centrum.

Centrum Begroot is een nieuwe mogelijkheid voor plannen waar bewoners uiteindelijk zelf €200.000 over verdelen.

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag.

Vriendelijke groet,

Barbera Lavell

Gebiedscoördinator Centrum West

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum