Westerkaap

Nieuwe voorzitter, nieuwe penningmeester,nieuw bestuurslid

18 oktober 2013MarianneM

Tijdens de laatste  ALV is Wim den Braanker benoemd tot penningmeester. Sinds het begin van dit jaar vulde hij deze functie al in. Met ingang van 14 augustus is hij door de vergadering officieel benoemd.

Jan van der Worp gaf tijdens de ALV aan dat hij het voorzitterschap op zich zou willen nemen, mits aan een voorwaarde  werd voldaan. Deze voorwaarde hield in dat Ymere en/of Amvest een bestuurslid zouden leveren. Aan deze voorwaarde is voldaan. Paul Morrien maakt opnieuw deel uit van het bestuur van onze VvE en vertegenwoordigt Ymere Wonen. Met ingang van 14 oktober 2013 heeft Jan van der Worp het voorzitterschap op zich genomen. Het spreekt voor zich dat wij blij zijn met zijn komst.

Graag willen wij Jan Roodenburg, onze ex-voorzitter, van harte bedanken voor alle tijd en energie die hij in onze VvE heeft gestoken.