Westerkaap

Over het melden van diefstal/about reporting theft

4 mei 2022michiel hobbelink

Beste leden van de VvE en de HV van Westerkaap I,

De VvE heeft in de garage maar ook op straat niveau camera’s zodat het bijna onmogelijk is voor dieven  om buiten het zicht van deze camera’s de garage binnen te sluipen. Recent heeft zich de situatie voorgedaan dat in de garage een motor is gestolen die door de dieven via de lift van toren A  naar buiten is gebracht. Het gebeurde ’s nachts, maar het bedrijf dat de camera beelden bekijkt reageerde niet alert genoeg. Op de camera beelden die de politie heeft gekregen is te zien hoe dat in zijn werk ging. Met het camera bedrijf volgt nog een gesprek over waarom het mis ging. In de regel gaat het wel goed zoals in februari toen de gewaarschuwde politie 2 insluipers, die via de speedgate naar binnen waren gekomen, in de kraag kon grijpen.  Hoe dan ook, het bestuur wil iedereen erop attenderen dat als diefstal plaats vindt, het van belang is dit zo snel mogelijk te melden aan het bestuur. Camera beelden kunnen dan bekeken worden en dit maakt de kans groter dat de dieven gepakt worden. Recent zijn uit de fietsenstalling bij toren K racefietsen ontvreemd. Hoe komen de dieven daar binnen en wie zijn die dieven is de vraag, maar ook hier geldt weer informeer het bestuur zo snel mogelijk over vermoedelijke dag en tijd in geval van diefstal. 


Dear members of the VvE Westerkaap I,

The VvE has cameras in the garage but also at street level, which makes it almost impossible for thieves to sneak into the garage out of sight of these cameras. The situation recently arose in which a motorcycle was stolen from the garage and brought out by the thieves via the elevator of tower A. It happened at night, but the company that monitors the camera images did not react quickly enough. The camera images that the police have received show how it was done. A conversation with the camera company follows about why things went wrong. As a rule, things go well, as in February when the alerted police were able to catch 2 intruders who had entered through the speed gate. Anyway, the board would like to point out to everyone that if theft takes place, it is important to report this to the board as soon as possible. Camera images can then be viewed and this increases the chance that the thieves are caught. Racing bicycles have recently been stolen from the bicycle shed at Tower K. How did the thieves get in and who are those thieves is the question, but again, inform the board as soon as possible about the likely day and time in case of theft. .