Westerkaap

Petitie behoud Broedplaats Westerdok

15 juni 2023michiel hobbelink

Beste leden van de VvE Westerdok,

Misschien hebben jullie al iets gehoord of vernomen van de dreiging dat kunstenaars van Broedplaats Westerdok geen hernieuwde contracten gaan krijgen of tegen niet te betalen huren.
Wij hopen in de komende weken, tot en met het buurtfeest van stadsdorp Westerdok zoveel mogelijk getekende petities te verzamelen. Het zou ons enorm helpen als zoveel mogelijk bewoners deze petitie tekenen.

Bij voorbaat dank namens de hele Broedplaats Westerdok

TEKEN DE PETITIE:
Broedplaats Westerdok moet blijven!
https://petities.nl/petitions/behoud-broedplaats-westerdok
Onze Broedplaats Westerdok in de Amsterdamse binnenstad wordt bedreigd met voortbestaan: de contracten met de verhuurders (Ymere en Eigen Haard, met Urban Resort als tussenpersoon) eindigen per 1 oktober 2023 en daarna worden onze ruimtes, waarin alle partijen de afgelopen 15 jaar veel geld en tijd in investeerden, in de vrije commerciĆ«le markt geplaatst.
Help ons door de petitie te ondertekenen!
We zullen deze ondertekende petitie aanbieden aan de Gemeente Amsterdam in de hoop dat zij actief kunnen bemiddelen met de verhuurders, die de gemeentelijke doelstelling, om creatieve ruimtes in de binnenstad te behouden, actief moeten uitvoeren: Verleng de contracten voor de huidige prijs!

(ENGLISH) SIGN THE PETITION:
Westerdok Broedplaats must stay!
https://petities.nl/petitions/behoud-broedplaats-westerdok
Our Westerdok Broedplaats in Amsterdam’s inner city is threatened with survival: the contracts with the landlords (Ymere and Eigen Haard, with Urban Resort as intermediary) will end on October 1, 2023, and after that our spaces, in which all parties invested a lot of money and time over the past 15 years, will be placed in the free commercial market.
Help us by signing the petition!
We will offer this signed petition to the City of Amsterdam in the hope that they can actively mediate with the landlords, who must actively implement the municipal goal, to keep creative spaces in the city center: Renew contracts at the current price!