Westerkaap

Brief d.d. 23 juni 2015 aan alle bewoners van de woontorens

24 juni 2015MarianneM

Op 23 juni hebben alle eigenaren en huurders die in een van de woontorens wonen, en die dus een gezamenlijke lifthal, gang en /of  trappenhuis hebben, een brief ontvangen van het bestuur van de VvE. De brief gaat over het gebruik van deze ruimtes en de afspraken die daarover gemaakt zijn in het Huishoudelijk Reglement. Via deze link kunt u de brief nog eens nalezen.  Aan de bewoners van de woontorens van VVE Westerkaap 1